Ruszył nabór małych i średnich przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego do udziału w projekcie „Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego (EE-METAL)”. Źródłem finansowania projektu są środki Programu Horyzont 2020.

Założenia projektowe
EE-METAL jest europejskim programem dofinansowanym w ramach programu Horyzont2020. To projekt badawczy z silnym komponentem wdrożeniowym skierowanym do firm. Koncentruje się on na poprawie efektywności energetycznej i zwiększeniu oszczędności w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu metalowo-maszynowego. Projekt rozpoczął się w marcu 2016 i będzie trwał 3 lata. Głównym celem jest dostarczenie przedsiębiorstwom narzędzi (zarządczych, technicznych, finansowych i szkoleniowych), które pozwolą im na przezwyciężenie istniejących barier utrudniających wdrażanie działań energooszczędnych.
Projekt EE-METAL jest szansą na wsparcie MŚP sektora metalowo-maszynowego w działaniach zwiększających efektywność wykorzystania przez nie zasobów oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych (GHG), zgodnie ze strategią energetyczną UE.

Cele projektu
Ogólnym celem projektu EE-METAL jest zachęcenie przedsiębiorstw do identyfikacji ekonomicznego potencjału w zakresie wdrażania polityki efektywności energetycznej. MŚP sektora metalowo-maszynowego będą miały możliwość przeprowadzenia działań na rzecz efektywności energetycznej i uzyskania tym samym wielu korzyści, m.in.:
• osiągnięcia znacznych oszczędności i otrzymania możliwości przeprowadzenia inwestycji w horyzoncie krótkoterminowym;
• zwiększenia konkurencyjności i wydajności energetycznej;
• rozwijania innowacyjnych technologii;
• udoskonalenia zarządzania efektywnością energetyczną w procesach przemysłowych i produkcyjnych;
• zastosowania innowacyjnych rozwiązań finansowych.

Korzyści z udziału w projekcie
Dla przedsiębiorstw korzyści będą oparte przede wszystkim na oszczędnościach dotyczących kosztów energii. W ramach projektu rekomendowane są inwestycje z krótkim czasem zwrotu (poniżej 2 lat), by prowadzone przez MŚP działania mogły zostać wdrożone szybko i przynosiły wymierne korzyści przekładające się na oszczędności finansowe. Zaoszczędzone środki będą mogły zostać wykorzystane na kolejne działania (badania i rozwój, zakup nowych urządzeń…), ale także na większe uniezależnienie się od zasobów surowcowych.
Przedsiębiorstwa nauczą się jak reagować na wahania cen energii. Program pozwoli także MŚP na zdobycie wiedzy, jak poprawić swoją efektywność energetyczną na własną rękę a tym samym osiągnąć choćby częściową samowystarczalność w dziedzinie energii. Pozwoli on również rozwinąć i zwiększyć ich konkurencyjność.

Rozwiązania proponowane w projekcie
W ramach projektu EE-METAL stworzonych zostanie szereg rozwiązań pomagających MŚP wdrażać przedsięwzięcia związane z efektywności energetyczną. Opierać się one będą na różnorodnych działaniach i narzędziach takich, jak:

 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa dostosowany do specyfiki sektora: każdy z partnerów przeprowadzi w wybranych MŚP sektora metalowo-maszynowego audyty energetyczne, by zidentyfikować potencjalne obszary oszczędności energetycznej.
 • Warsztaty i szkolenia:
  a) szkolenia dla trenerów z zakresu stosowania wypracowanej metodologii prowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa sektora metalowo-maszynowego,
  b) 2 warsztaty w każdym z krajów partnerskich celem przedstawienia wymagań normy ISO 50001 i adaptacji jej założeń do specyfiki sektora metalowo-maszynowego. Dodatkowo zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk firm, które już wdrożyły ten standard,
  c) 2 sesje szkoleniowe: jedna z nich skierowana do MŚP, by pokazać, jak wykorzystać opracowaną w ramach projektu metodologię audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz stosować i rozwijać działania energooszczędne w ramach organizacji. Drugi rodzaj szkoleń skierowany do pracowników MŚP, by przedsiębiorstwa posiadały własną wykształconą kadrę zdolną do podejmowania i zarządzania działaniami i procedurami w zakresie efektywności energetycznej.
 • Certyfikacja: w ramach projektu w wybranych przedsiębiorstwach wdrożony zostanie system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 celem ciągłego doskonalenia energetycznego oraz osiągnięcia istotnych oszczędności energii.
 • Monitoring: promowane jest wdrażanie w MŚP systemu monitoringu energetycznego (EMS/SCADA) będącego narzędziem, które ma wspomóc przedsiębiorstwa w opracowaniu systemu poprawy efektywności energetycznej, w tym kontrolowaniu zużycia energii i możliwych do osiągnięcia potencjalnych oszczędności. W ramach projektu w wybranych przedsiębiorstwach wdrożony zostanie taki system.
  Projekt przyczyni się również do dostarczenia MŚP sektora metalowo-maszynowego informacji o możliwościach finansowania podejmowanych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz narzędzi prowadzenia międzynarodowego benchmarkingu.

Zespół projektowy
Konsorcjum realizujące projekt EE-METAL składa się z organizacji posiadających wiedzę w zakresie systemów zarządzania energią i innowacyjnych technologii. Z jednej strony to zrzeszenia przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego, z drugiej zaś – firmy eksperckie posiadające kompetencje w zakresie ograniczania zużycia energii. W skład zespołu wchodzą instytucje z Hiszpanii, Francji, Włoch i Polski.

Nabór do udziału w projekcie rozpoczęty! Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii: ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, tel. (42) 640 60 14, fax (42) 640 65 38, e-mail: ee-metal@auipe.pl

Strona projektu: www.ee-metal.com

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.