Urząd Rzecznika jest elementem Konstytucji Biznesu - pakietu ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Konstytucja Biznesu to jedna z największych reform prawa gospodarczego w Polsce. Jej podstawowym celem jest zagwarantowanie wolności gospodarczej w Polsce i uregulowanie relacji i zasad współpracy między przedsiębiorcami i administracją publiczną. Centralnym aktem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, które precyzyjnie formułuje zasady ogólne, wyznaczające złoty standard działania organów publicznych w sprawach dotyczących przedsiębiorców. Do podstawowych zasad należą między innymi: zasada wolności gospodarczej, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów, proporcjonalność, pewność prawa czy udzielanie informacji.

Urzędem wyznaczonym do stania na straży tych zasad, oraz interweniowania w sprawach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego powołanie stanowiło jeden z filarów, na których opiera się Konstytucja Biznesu – jest to urząd niezależny od innych organów. Do jego kompetencji należy występowanie o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskowanie o wszczęcie postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Rzecznik może również opiniować projekty aktów prawnych oraz wspierać przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych.

Rzecznik ma kompetencje do działania w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:

  • żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;

  • wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;

  • występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

  • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

  Wniosek o interwencję Rzecznika można złożyć:

  • mailowo na adres: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub biuro@rzecznikmsp.gov.pl

  • osobiście lub listownie do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

  • w oddziale terenowym biura Rzecznika właściwym dla Państwa siedziby:

 Oddział terenowy w Białymstoku (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie): ul Ciepła 1, 15-472 Białystok

powrót
Udostępnij post
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

NEWSLETTER

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.