Region Warmińsko-Mazurski Banku Gospodarstwa Krajowego

zaprasza na konferencję:

„Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”

24 maja 2022 r. o godzinie 10:00

w restauracji Przystań, ul. Żeglarska 3 w Olsztynie

 

Agenda

10.00 – 10.10   Powitanie

Anna Bułło – Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

10.10 – 12.10   Transformacja w kierunku Przemysłu Przyszłości

  • Od uświadomienia po wdrożenie (kompleksowa i zrównoważona ścieżka zmian)
  • Korzyści z transformacji
  • Fabryki Przyszłości – przykłady wdrożenia

Przedstawiciele Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

12.10 – 12.30   Przerwa kawowa

12.30 – 13.00   Automatyzacja i Robotyzacja w praktyce. Szanse i wyzwania – panel dyskusyjny

Krzysztof Kamiński (Alnea), Piotr Pętlak (ERKO), Stowarzyszenie Inceptum

13.00 – 13.30   Plany BGK dla wsparcia projektów rozwojowych w kierunku Przemysłu Przyszłości

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego

13.30 – 13.45   Cyfryzacja, robotyzacja i nowe technologie – kolejna Inteligentna Specjalizacja Warmii i Mazur

Marta Piskorz – Dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej, WMARR S.A. w Olsztynie

13.45 – 15.30   Lunch, porady eksperckie przy stoiskach. Możliwość bezpośredniej konsultacji ze specjalistami Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

 

Dla zaproszonych gości, po spotkaniu, zostanie udostępniony – online – serwis dotyczący kwestii prawnych, związanych z tematyką wdrożeń Przemysłu 4.0.

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: rafal.maciejewski@bgk.pl

lub pod numer telefonu +48 519 538 213 do  20 maja 2022 r. Liczba miejsc ograniczona.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”) jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa (dalej: „BGK” lub „Bank”). Inspektor Ochrony Danych Banku jest dostępny pod adresem e-mail: iod@bgk.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu przesłania wiadomości informacyjnej dotyczącej organizowanej konferencji o nazwie „Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji informacyjnej dotyczącej działalności BGK oraz wykonywaniu zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegających na promowaniu dostępnych możliwości finansowania wsparcia i rozwoju. Dane osobowe uczestników konferencji będą przetwarzane w celu rejestracji na wydarzenie i wzięcie w nim udziału na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku, polegającego na organizowaniu wydarzeń informacyjnych dotyczących jego działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez Bank przez czas prowadzenia komunikacji mailingowej, a dane uczestników wydarzenia przez czas jego trwania lub przez czas ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wydarzeniem. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które na podstawie zawartych z BGK umów i porozumień, wspierają Bank w prowadzeniu jego działalności, w tym zwłaszcza podmiotom specjalizującym się w działalności IT.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.