Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników usługi „Newsletter EEN”

 1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, z siedzibą przy Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę w celu świadczenia usługi „Newsletter EEN”.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę także w innych celach niż określony w punkcie 2, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tych innych celach.
 4. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
 5. Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 6. W celu świadczenia usługi „Newsletter EEN” Spółka pozyskuje od osób zainteresowanych korzystaniem z usługi nazwy adresów poczty elektronicznej.
 7. Dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki). Dane będą przekazywane także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane mogą być w razie potrzeby przetwarzane również przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. podmioty świadczące na zlecenie Spółki usługi wsparcia informatycznego, lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki).
 8. Korzystanie z usługi „Newsletter EEN” jest dobrowolne i bezterminowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Panią/Pana z usługi „Newsletter EEN”.
 9. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
 10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wysyłka newslettera.
 12. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: Informacje dla subskrybentów newslettera EEN oraz Polityka prywatności plików cookies.

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.