Formularz online

  Oferta (Np. firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów.)Zapotrzebowanie (Np. firma jest dystrybutorem i poszukuje produktów do dystrybucji.)

  Nazwa firmy

  Adres

  Województwo

  Rok założenia firmy

  www

  NIP

  REGON

  Osoba reprezentująca firmę

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Telefony

  e-mail

  Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie profilu

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Telefon

  e-mail

  Rodzaj i wielkość firmy

  Przedsiębiorstwo ≤ 10Przedsiębiorstwo 11 - 49Przedsiębiorstwo 50 - 249Przedsiębiorstwo 250 - 499Przedsiębiorstwo ≥ 500WynalazcaInstytucja B+RUniwersytetInne

  Obrót (EUR)

  < 1 mln1-10 mln10-20 mln20-50 mln50-100 mln100-250 mln250-500 mln> 500 mln

  Czy firma nawiązała już współpracę międzynarodową?

  taknie

  Kraje

  Kod/y PKD/NACE

  Certyfikaty

  (prosimy wymienić wszystkie posiadane certyfikaty, atesty, patenty, usprawnienia, itp.)

  Języki obce

  Działalność firmy

  (prosimy szczegółowo opisać działalność firmy, w tym np. oferowane usługi/produkty (np. pojemność, gramatura, parametry techniczne),rys historyczny, doświadczenie, z kim obecnie firma współpracuje – kanały dystrybucji, udział w targach, itp.- max. 4000 znaków)

  Zalety i innowacje

  (prosimy wymienić mocne strony Państwa produktów/usług, korzyści płynące ze współpracy z Państwa firmą – max. 2000 znaków)

  Do jakich państw ma być adresowana Państwa oferta?

  Typ i wielkość firmy, z którą chcecie Państwo podjąć współpracę

  (prosimy o zaznaczenie wszystkich właściwych opcji)

  Przedsiębiorstwo ≤ 10Przedsiębiorstwo 11 - 49Przedsiębiorstwo 50 - 249Przedsiębiorstwo 250 - 499Przedsiębiorstwo ≥ 500WynalazcaInstytucja badawczaUniwersytetInne

  Rodzaj oczekiwanej współpracy

  (prosimy o zaznaczenie wszystkich właściwych opcji)

  Przejęcie przedsiębiorstwa lub jego części / zakup akcjiUmowa pośrednictwa handlowegoUmowa dystrybucjiUmowa finansowaUmowa franczyzyUmowa joint ventureUmowa licencyjnaUmowa produkcyjnaUmowa outsourcingowaUmowa obustronnej produkcjiUmowa o świadczeniu usługPodwykonawstwo

  Charakterystyka potencjalnego partnera

  (prosimy o opisanie cech poszukiwanych partnerów i roli jaką mają pełnić w planowanej współpracy)

  Specyfikacja techniczna i wiedza ekspercka

  (prosimy o opisanie ewentualnych parametrów technicznych poszukiwanych produktów / rozwiązań)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka).
  2) Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
  3) Dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę w celu świadczenia usługi prowadzenia międzynarodowej bazy ofert współpracy Enterprise Europe Network (w tym utworzenie i dodanie profilu Państwa Firmy do bazy ofert współpracy Enterprise Europe Network oraz udostępnianie danych innym Ośrodkom Enterprise Europe Network i ich klientom, jak również utrzymywanie z Państwem kontaktu w przyszłości);
  4) Spółka przetwarza dane osobowe Firmy - Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – na podstawie wyrażonej przez Niego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać wycofana
  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;
  5) Spółka przetwarza także dane osobowe osób reprezentujących Firmę oraz dane osób wskazanych do kontaktu w sprawie profilu. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że Spółka ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ są one niezbędne Spółce do zapewnienia należytego wykonania usługi prowadzenia międzynarodowej bazy ofert współpracy Enterprise Europe Network (prawnie uzasadniony interes WMARR SA).
  6) Dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki). Dane będą przekazywane także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących

  przepisów prawa. Zgodnie z celem usługi, dane osobowe będą udostępniane innym Ośrodkom Enterprise Europe Network i ich klientom. Ponadto, dane mogą być w razie potrzeby przetwarzane również przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty świadczące na zlecenie Spółki usługi doradcze, usługi wsparcia informatycznego, usługi doręczania korespondencji lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki).
  7) Dane osobowe będą przechowywane w celach związanych z realizowanym przez Spółkę projektem Enterprise Europe Network do czasu zakończenia i rozliczenia tego projektu. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem: www.een.wmarr.olsztyn.pl.
  8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
  9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z oferowanej przez Spółkę usługi w ramach międzynarodowej bazy ofert współpracy Enterprise Europe Network. W przypadku niepodania danych Spółka nie będzie mogła świadczyć ww. usługi.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  (dotyczy Przedsiębiorców będących osobą fizyczną)
  Abyśmy mogli realizować usługi w ramach międzynarodowej bazy ofert współpracy Enterprise Europe Network na rzecz Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zgodnie z RODO musimy uzyskać Jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Przedsiębiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych także dla realizacji przez Spółkę celów statutowych w tym działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności i oferowanych przez Spółkę usług
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w tych celach, na które Przedsiębiorca wyraźnie wyrazi zgodę.
  Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, należy umieścić znak potwierdzający wyrażenie zgody w odpowiednim polu znajdującym się przed każdym z oświadczeń.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu świadczenia usługi prowadzenia międzynarodowej bazy ofert współpracy Enterprise Europe Network (w tym utworzenie i dodanie profilu Firmy do bazy ofert współpracy Enterprise Europe Network oraz udostępnianie danych innym Ośrodkom Enterprise Europe Network i ich klientom, jak również utrzymywanie kontaktu w przyszłości).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, dla realizacji celów statutowych w tym działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności i oferowanych przez Spółkę usług.

  [recaptcha]

  KALENDARZ WYDARZEŃ

  PRZYDATNE LINKI

  EEN Olsztyn 2023
  X

  Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.