Badanie innowacyjności firmy

Badanie innowacyjności firmy przeprowadzamy przy użyciu jednego z dwóch narzędzi:

 1. Innovation Health Check to irlandzkie narzędzie do przeprowadzania wewnętrznego audytu innowacyjności w firmie.
Audyt innowacyjności to usługa Enhancement of Innovation Management Capacity (EIMC) realizowana bezpłatnie dla sektora MŚP w ramach projektu Key Account Managament. Audyt wykonywany jest wg certyfikowanej normy CEN TS 16555 Innovation Management. Innowacja w znaczeniu biznesowym to robienie czegoś nowego w celu uzyskania korzyści biznesowych i/lub przewagi konkurencyjnej. Istnieje kilka poziomów nowości:
 • Nowość w skali firmy
 • Nowość w skali branży
 • Nowość w skali świata
Health check Audyt Health Check bada poziom innowacji w skali firmy. Usługa polega na udzieleniu odpowiedzi na 52 zadawane przez konsultanta pytania z dziedzin takich jak: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał oraz procesy w firmie. Przedsiębiorca dzięki zadanym pytaniom, a także otrzymanym rekomendacjom ma możliwość odkryć lukę, która utrudnia lub uniemożliwia rozwój przedsiębiorstwa. Dane z audytu oraz raport zawierający rekomendacje jest objęty tajemnicą i dostępny jedynie dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca posiadając audyt innowacyjności może liczyć na wiele korzyści:
 • identyfikacja luk w zdolności zarządzania innowacjami,
 • opracowanie i wdrożenie dostosowanego planu działania,
 • zwiększenie szans na wsparcie w ramach programów  Horyzont 2020 i Horyzont Europa - audyt uwiarygadnia firmę w oczach oceniających wnioski.
2. Jednym z najważniejszych czynników warunkujących wzrost i rozwój przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie innowacjami. Aby wzmacniać pozycję biznesową firmy należy nieustannie analizować otoczenie i dostosowywać się do zachodzących zmian.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, poszukującym nowych dróg rozwoju swojej firmy i chcesz lepiej zrozumieć, jaką role odgrywa w firmie zarządzanie innowacjami, to IMP3rove jest właśnie dla Ciebie. Jest to wyjątkowe podejście, które może pomóc w bardziej efektywnym przełożeniu innowacji na wzrost zysków firmy.

Skontaktuj się z ośrodkiem Enterprise Europe Network, działającym przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i sprawdź jak Twoja firma wypada na tle konkurencji w Europie i na świecie.

W oparciu o narzędzia metodologii IMP3rove, nasi eksperci ocenią, czy podchodzisz strategicznie do zagadnień innowacji, czy w przedsiębiorstwie wykształciła się innowacyjna kultura i struktura organizacyjna oraz zweryfikują, jak zarządzasz cyklem rozwoju innowacji w swojej firmie. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponujemy Ci rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Twojej firmy.

Czym jest usługa IMP3rove?

IMP3rove jest uznanym przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędziem badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw opracowanym we współpracy z międzynarodową firmą konsultingową A.T. Kearney. Podstawą IMP3rove jest holistyczne podejście do tematyki zarządzania innowacjami, którego celem jest dostarczanie usług pozwalających na zwiększenie konkurencyjności MŚP.

piramida

Dzięki IMP3rove możliwe jest przeprowadzane badania pozwalającego kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem zbadać sposób zarządzania innowacjami w firmie i zidentyfikować słabe i mocne strony w najważniejszych obszarach:

  • strategia innowacji,
  • organizacja i kultura innowacji w MŚP,
  • zarządzanie cyklem życia innowacji,
 • czynniki umożliwiające innowacje, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą, projektami i programami, kontrola, technologie informatyczne).

Etapy usługi IMP3rove:

Dzięki wykorzystaniu elektronicznej platformy IMP3rove i z pomocą eksperta Twoja firma prowadzona jest przez trzy główne fazy procesu

 1. Ocena porównawcza – benchmarking

Badanie odbywa się poprzez wykorzystanie dedykowanego narzędzia IMP3rove. Jego celem jest zebranie informacji poprzez wypełnienie przez przedsiębiorcę kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. Rezultaty oceny on-line dokumentowane są w formie szczegółowego raportu. Pokazują, jak firma radziła sobie w każdym badanym aspekcie zarządzania innowacjami w porównaniu z liderami wzrostu oraz w odniesieniu do odnotowanej w bazie danych średniej. Otrzymane wyniki prezentowane są w postaci wykresów, tabel oraz opisów porównawczych.

 2. Doradztwo

Celem tego etapu jest analiza i przedstawienie przedsiębiorcy wyników raportu. Następnie opracowywane są rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami w firmie.

 3. Weryfikacja

Krótkofalowe oddziaływanie oceniane jest bezpośrednio po dostarczeniu usługi, a po upływie ok. roku weryfikowane jest oddziaływanie długofalowe.

Korzyści z wzięcia udziału w IMP3rove:

 • poznanie poziomu konkurencyjności firmy na tle wiodących firm w danej branży;
 • zrozumienie wpływu zarządzania innowacjami na wyniki biznesowe firmy;
 • uzyskanie rzetelnych informacji nt. obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami;
 • otrzymanie planu działania w celu poprawy zdolności zarządzania innowacjami pozwalającymi zwiększyć konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • możliwość uzyskania informacji dot. sytuacji konkurencyjnej na rynkach docelowych;
 • dostęp do wykwalifikowanych konsultantów zarządzania innowacjami i instytucji wspierających,
 • przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją usługi.

 Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego zainteresowani bezpłatnym badaniem i doradztwem w zakresie oceny poziomu innowacyjności IMP3rove w firmie prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Udostępnij post
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

NEWSLETTER

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.