Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi, wybranymi konkursami, dzięki którym mogą Państwo sfinansować rozwój eksportu, szkolenia i doradztwo, rozwój innowacji czy projekty badawcze.

Jednocześnie oferujemy swoją pomoc  w wyborze odpowiedniego finansowania oraz wsparcie przy aplikowaniu o środki.

 

Konkursy organizowane przez PARP, NCBiR, PAIiH

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentna Gospodarka (POIR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

 

2.4.1 POIR  Pilotaż „Przemysł 4.0”  NOWOŚĆ

Dla kogo: MŚP (z wykluczeniem mikro), które prowadzą działalność produkcyjną i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł

Na co: na przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Dofinansowanie: do 85%

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2021 – 30 czerwca 2021

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

 

3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne NOWE RYNKI

Dla kogo: MŚP zainteresowane ekspansją na wybrany rynek: Chiny, Malezja, Meksyk, Senegal, Singapur, Arabia Saudyjska, USA, Tajwan, Kenia

Na co: na stworzenie oraz pomoc we wdrożeniu strategii ekspansji na danym rynku zagranicznym

 • 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku
 • 40h konsultacji z ekspertami w celu stworzenia strategii ekspansji na wybrany rynek
 • do 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym - wdrażanie strategii ekspansji na rynku docelowym

Dofinansowanie: wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN - de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej)

Termin składania wniosków:

otwarty na rynki USA, Meksyk i Kenia: https://pmt.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/314170,usa-meksyk-kenia-rusza-nabor-wnioskow.html

www: https://soe.paih.gov.pl

 

3.3.2 POIR Branżowy Program Promocji sprzętu medycznego

Dla kogo: startupy, MŚP, duże firmy oferujące sprzęt medyczny lub pokrewne produkty

Na co: na promocję oferty firmy na międzynarodowych targach branżowych (osobiście lub przekazując materiały promocyjne)

Kalendarz wydarzeń: https://medical.trade.gov.pl/pl/kalendarz-wydarzen/259704,kalendarz-wydarzen.html

www: https://medical.trade.gov.pl/pl/o-programie/259699,o-programie.html

 

3.3.2 POIR Branżowy Program Promocji dla sektora IT/ICT

Dla kogo: startupy, MŚP, duże firmy oferujące produkty i/lub usługi IT

Na co: na promocję oferty firmy na międzynarodowych targach branżowych (osobiście lub przekazując materiały promocyjne)

Kalendarz wydarzeń: https://ict.trade.gov.pl/pl/kalendarz-wydarzen/228460,kalendarz-wydarzen.html

www: https://ict.trade.gov.pl/pl/o-programie/228446,program-ict.html

 

2.3.6 POIR Granty na Eurogranty

Dla kogo: MŚP, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Na co: na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE:

 • koszty usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny
 • projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Dofinansowanie: 100%

Termin składania wniosków:  1 kwietnia 2021 – 27 stycznia 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

 

Rozwój kompetencji:

 

Kompetencje dla sektorów

Dla kogo: MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Na co: wsparcie w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych

Dofinansowanie: do 80%

Termin składania wniosków: 3 marca 2020 - 31 sierpnia 2023

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

 

Dostęp szansą na rozwój

Dla kogo: MMŚP

Na co: szkolenie z technologii asystujących, kompensacyjnych i zasad uniwersalnego projektowania oraz możliwości komercjalizacji rozwiązań

Dofinansowanie: 100%

Termin składania wniosków: do grudnia 2021 lub do czasu wykorzystania limitu miejsc

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow

 

Sukcesja w firmach rodzinnych

Dla kogo: MMŚP

Na co: wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia; pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym

Dofinansowanie: do 90%

Termin składania wniosków: do marca 2023

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych

 

Nowy Start

Dla kogo: MŚP które poniosły porażkę biznesową i ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą:

Na co:

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Dofinansowanie: 100 %

Termin składania wniosków: 1 czerwca 2020 - 30 listopada 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

 

Wsparcie dla start-upów:

POPW Platformy Startowe

Dla kogo: Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą (z pomysłem na innowacyjny produkt bądź usługę)

Na co: na rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Dofinansowanie: 100 % (pomoc de minimis)

Termin składania wniosków: 2 stycznia 2019 - 30 listopada 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

 

1.1.2 POPW Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy, którzy zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów

Na co: na rozwinięcie działalności biznesowej start-upów, które chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż:

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Dofinansowanie: do 85%

Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 - 30 grudnia 2022

www: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej

 

Konkursy programu Horyzont Europa

 

EIC Accelerator

Dla kogo: Start-up’y i MŚP (w tym spin-out’y), firmy typu mid-cup, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie  i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Warunek podstawowy: posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5/6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL 5/6  ) – Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

Na co: finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania (wsparcie grantowe)

Formy finansowania:

 • grant: od 0,5 mln EUR do 2,5 mln EUR (dofinansowanie do 70%) - finansuje projekty na poziomie 5/6-8 TRL
 • blended finance (grant plus finansowanie udziałowe): do 17,5 mln euro w przypadku finansowana mieszanego (2,5 mln euro grant + 15 mln finansowania kapitałowego) - projekty powyżej TRL 8

Dwuetapowy proces aplikowania:

Etap 1:

 • Krótki wniosek (5 stronicowe podsumowanie),
 • Pitch deck presentation (10 slajdów)
 • Video pitch (3 minuty)

Etap 2: W przypadku pozytywnej oceny (4-6 tygodni) wnioskodawca składa pełny wniosek w przeciągu 12 miesięcy

Termin składania wniosków: nabór ciągły od 8 kwietnia 2021

www: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01

 

 

Konkursy organizowane przez BGK

 

Wejście kapitałowe NOWOŚĆ

Dla kogo: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (funkcjonujących na rynku do 3 lat)

Na co: Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 49%). Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

www: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/wejscie-kapitalowe-78/

 

Zapraszamy do kontaktu:

T: +(48) 89 512 24 54 │ T: +(48) 89 512 24 29

e-mail: een@wmarr.olsztyn.pl

powrót
Udostępnij post
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

NEWSLETTER

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.